ΚΑΙ:

Image Hosted by ImageShack.us

Να ζήσεις του-ρί-στα και χρό-νια πολλά-ά
με-γά-λος να γί-νεις με ά-σπρα μαλλιά,
παντού να σκορ-πί-ζεις της γνώσης το φω-ώς
και ό-λοι να λένε, να ένας κοντo-ός!

* χρόνια πολλά v t!

Advertisements